FLORACAT

 

L'Est dels Pirineus és un domini biogeogràfic que s'estén més ennlà de les fronteres polítiques. Ignorant aquests límits – i a favor d'una llengua comuna, el català – els organismes i els botànics voluntaris d'Andorra, de Catalunya i dels Pirineus-Orientals han desitjat associar-se per preservar la flora d'aquest territori natural. D'aquesta manera, es creu que compartir els coneixements, ajudarà a la comprensió de les necessitats i a l'elecció de la millor gestió.

L'objectiu d'aquestaxarxa és la millora dels coneixemants sobre la biologia i l'ecologia de les plantes que pertanyen al patrimoni local, i dels factors que intervenent en la dinàmica de les seves poblacions i els seus hàbitats. Això permetra una millor protecció, determinant les eventuals accions d'enginyeria ecològica i de sensibilització de cara a diferents públics.

Les diferents estructures que participen al projecte han establert protocols comuns per l'estudi de les espècies d'interés especial.

 En aquests moments, una desena d'espècies endèmiques o relictuals, han estat identificades i catalogades segons el seu valor patrimonial i les amenaces que pesen sobre les seves poblacions. Aplicacions de protocols d'estudi uniformitzats en diferents espais naturals catalans, treballs de millora dels coneixements, desenvolupament d'eines d'intercanvi i recull d'informació en línea (servidor per emmagatzemar i compartir documents, bases de dades comunes, grups de discusió), són algunes de les accions portades col.lectivament pels membres de la xarxa.

 La xarxa va neixer oficialment el 16 de juny del 2014, amb la signatura de la carta de compromís entre la FRNC, estructura animadora, i sis altres organismes: l’Institució Catalana d’Història Natural, el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra, la Generalitat de Catalunya, el Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, el Parc natural comunal de les Valls del Comapedrosa (La Massana) i el Parc natural comunal de la Vall de Sorteny (Ordino). Dos altres organismes han signat la carta posteriorment: l'associació Charles Flahault i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

La continuitat d'aquesta xarxa depend en aquests moments de la seva capacitat per trobar els financements europeus que permetrant assegurar una animació contínua i avançar en el desenvolupament de les accions de gestió.

La xarxa va neixer oficialment el 16 de juny del 2014, amb la signatura de la carta de compromís entre la FRNC, estructura animadora, i sis altres organismes: l’Institució Catalana d’Història Natural, el Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya d'Andorra, la Generalitat de Catalunya, el Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, el Parc natural comunal de les Valls del Comapedrosa (La Massana) i el Parc natural comunal de la Vall de Sorteny (Ordino). Dos altres organismes han signat la carta posteriorment: l'associació Charles Flahault i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Les espècies del projecte
- Orchis à corne courte ; Orchis spitzelii saut.ex W.D.J.Koch
- Persil d'isard ; Julívert d'ísard ; Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn.
- Dorine à feuilles alternes ; Fetgera daurada ; Chrisosplenium alternifolium
- Maïantheme à deux feuilles ; Maiàntem ; Maianthemum bifolium (I.) F.W. Schmidt
- Gentiane des marais ; Gencíana d'aíguamoíx ; Gentiana pneumonanthe L.
- Astragale à fleurs pendantes, Astragalus penduliflorus Lam.
- Saule des Lapons ; Salenca Laponíca, Salix lapponum L.
- Pédiculaire fausse asperge ; Pedícularis comosa, Pedicularis comosa subsp. asparagoides (Lapeyr.) P. Fourn
-
Botryche à feuilles de matricaire ; Botrychium matricarifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J. Koch
- Dauphinelle des montagnes ; Esperó de muntanya ; Delphinium montanum D.C.

 

Nos LETTRES D'INFO

Numéro : 
39
06/2020

Le dossier de notre 39 ième numéro est consacré au pastoralisme  -Pastoralisme et biodiversité...

Numéro : 
38
12/2019
Numéro : 
37
08/2019

FloraCat : la coopération transfrontalière au service de la préservation de la flore.
Les...

Numéro : 
36
04/2019
Dossier consacré aux suivis nationaux :
Les suivis nationaux, les sentinelles de...
Numéro : 
35
12/2018

Le massif des Pyrénées est un véritable réservoir de biodiversité caractérisé...

Numéro : 
34
08/2018

La lettre des réserves naturelles catalanes consacre ce mois-ci un dossier sur le loup.

...

Numéro : 
33
12/2017

La multiplication des pratiques sportives dans les milieux naturels et la complexité des...

Numéro : 
32
06/2017

Lettre d 'information des réserves naturelles catalanes  du mois de mai 2017 (n°32)
...

Numéro : 
31
12/2016

Lettre d'information dont le dossier est consacré à l'aide que peut apporter la génétique dans...

Numéro : 
30
05/2016

L’écho des réserves
Déclic nature 66
Un projet pédagogique entre...

Numéro : 
28
09/2015
Numéro : 
27
11/2014
Numéro : 
26
04/2014

L’échos des réserves
40 ans de la réserve marine de...

Numéro : 
25
01/2014

•  L’échos des réserves
Le jour de la nuit à Mantet
...

Numéro : 
25
09/2013
Numéro : 
23
03/2013

•  L’écho des réserves
Les réserves naturelles, terres de...

Numéro : 
22
08/2012
Numéro : 
21
04/2012

Au sommaire

L’écho des réserves
« Fa temps », une...

Numéro : 
20
03/2011

Au sommaire de cette nouvelle lettre des Réserves Naturelles Catalanes,

- L'...

Notre AGENDA

Festival nature 2020 des réserves naturelles catalanes- de mai à octobre

01/05/2020

Toute l'équipe est fière de vous présenter la 15ième édition de votre rendez-vous nature...

Nos ACTUALITES

GUIDE A DESTINATION DES OPERATEURS DU TOURISME

01/06/2020
Mesdames et messieurs, opérateurs du tourisme des Pyrénées-Orientales,
 ...

Déclic Nature 66, concours photo

28/04/2020

Du  1er mai 2020 au  31 août 2020
Edition 2020 : SPECIAL FLORE
Il est gratuit et...

La Fédération des réserves naturelles catalanes recrute un technicien pour les RNN de Jujols et deNohèdes

08/04/2020

TECHNICIEN(NE) DES RÉSERVES NATURELLES NATIONALESDE JUJOLS ET NOHEDES

La Fédération des...

FLORALAB - MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES - PRESTATION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE AU CHEF DE FILE POUR LA CONDUITE DU PROJE TINTERREG POCTEFA FLORALAB EFA249/19

25/02/2020

MISE EN CONCURRENCE - 1 - Cahier des charges pour le suivi du Calotriton des Pyrénées pour le projet Agence de l’Eau sur la «Conservation des ruisselets de têtes de bassins versants et du piémont Pyrénéen

24/02/2020

MISE EN CONCURENCE - 2 -Cahier des charges pour un projet pédagogique autour du Calotriton des Pyrénées pour le projet Agence de l’Eau sur la «Conservation des ruisselets de têtes debassins versants et du piémont Pyrénéen»

24/02/2020

CONSULTATION PUBLIQUE précisant le cahier des charges pour la création d’une charte graphique, la mise en page d’un roll-up et le développement d’un site internet pour le projet INTERREG POCTEFA FLORALAB.

10/02/2020

Stage (6 mois) projet LEADER* « vers un développement maîtrisé des sports de nature dans la réserve naturelle nationale de Mantet (RNN de Mantet) » La fédération des réserves naturelles catalanes recherche un(e) stagiaire (6 mois) dans le cadre du projet

17/09/2019

La fédération des réserves naturelles catalanes recherche un(e) stagiaire (6 mois) dans le...

Appel à témoignage Desman des Pyrénées et Vison d’Amérique !!

14/03/2019

Appel à témoignage Desman des Pyrénées et Vison d’Amérique !!...

Randonnée pour découvrir les rapaces à la réserve naturelle de Jujols

05/03/2019
Vous aimez la nature ? Les grands rapaces vous passionnent et vous intriguent ? Venez
...

« Déclic nature 66 », concours photo des réserves naturelles catalanes Du 1er mai 2018 au 31 août 2018 (minuit)

31/08/2018

« Déclic nature  66 »,...

fete de la nature du 23 au 27 mai 2018

04/05/2018

Le...

Dernières galeries photos